Мениджмънт на Импактираните Зъби

Двудневен Практически курс.

Индикации/контраиндикации за хирургично лечение
Класификация на ретенцията на трети молар
Класификация/мениджмънт на ретенцията на канини
Етапи на хирургичната интервенция
Периоперативен мениджмънт-премедикация/медикаментозно лечение
Антибиотично лечение-терапевтичен/превантивен прием
Усложнения-превенция и мениджмънт
Мениджмънт на пациенти с компрометирано общо състояние
Хирургична рана-оздравителен процес
Травматична невропатия-превенция/мениджмънт

Практическа част:
Принципи при оформяне дизайна на мекотъканните ламба
дизайн,параметри на ламбата в пълна дебелина
типове мукопериостални ламба
отпрепариране-принципи
шиене-принципи

Споделете това Събитие
Д-р Ивайло Пашов
Лекар по дентална медицина
Д-р Ивайло Пашов завършва висшето си образование във факултета по дентална медицина град София през 2015г. През същата година е зачислен като специализант по орална хирургия в Специализирана болница за активно лечение по лицево- челюстна хирургия ( СБАЛ по ЛЧХ)

Класификация на ретенцията на трети молар
Класификация/мениджмънт на ретенцията на канини
Етапи на хирургичната интервенция
Периоперативен мениджмънт-премедикация/медикаментозно лечение
Антибиотично лечение-терапевтичен/превантивен прием
Усложнения-превенция и мениджмънт
Мениджмънт на пациенти с компрометирано общо състояние
Хирургична рана-оздравителен процес
Травматична невропатия-превенция/мениджмънт

Принципи при оформяне дизайна на мекотъканните ламба дизайн,параметри на ламбата в пълна дебелина типове мукопериостални ламба отпрепариране-принципи шиене-принципи.

Мениджмънт на Импактираните Зъби
1,000.00 лв.
Детайли за събитието